Historien bakom Krumlindes trävaruaffär

Bilden på Krumlindes Trävaruaffär i Kristianstad var för oss en helt okänd bild, insorterad på kvarteret Vasen i Regionmuseets arkiv. Vem var Krumlinde och var hade trävaruaffären legat?

Våra efterforskningar gav oss så småningom bilden av en man som levde rörligt och som vi kanske skulle vilja kalla för infallsrik till sin karaktär. Men vad som verkligen orsakat de tvära kasten i hans liv kan vi inte veta. Hans namn var Ernst Fredrik Krumlinde och detta är den del av hans historia som vi hittat. Hur vi gått till väga i detalj för att lägga pusslet, kan du se och läsa mer om i själva utställningen.

Ernst Fredrik Krumlinde föddes den 23 september 1858 strax efter att hans tvillingsyster Celestina Wilhelmina kommit till världen. Deras mamma, Augusta Wilhelmina Krumlinde var 30 år vid tillfället enligt födelse- och dopböckerna i Kristianstads Stadsförsamling. Tre år tidigare hade hon gift sig med barnens fader, Axel Fredrik. I vigselboken kunde vi läsa att hon var änka efter en man som hetat Lilljedahl.

Vi har förutom vårt eget arkiv använt oss kyrkböcker och av olika släktforskardatabaser i vår sökning efter Ernst Fredrik Krumlinde. Resultatet har varit knapert och det vi fann har ibland varit svårt att tolka.

Föräldrarna skiljs och Ernst Fredrik emigrerar till Australien

Vi har till exempel inte hittat något om hans uppväxt i Kristianstad men väl att han som 20-årig lantbrukselev 1878 emigrerar till Brisbane, Australien. I en annan källa står att han emigrerat till Queensland som lantarbetare.

Men 1878 är ett händelserikt år inom familjen Krumlinde. Augusta Wilhelmina och Axel Fredrik väljer att skilja sig på grund av ”oenighet i äktenskapet”. Augusta Wilhelmina tar nu tillbaka sitt flicknamn, Ahlberg. Både Celestina Wilhelmina och de yngre syskonen byter efternamn till Ahlberg efter skilsmässan och flyttar med Augusta Wilhelmina till Ljungby. Ernst Fredriks far Axel Fredrik säljer samma år det f.d. länslasarettet i kvarteret Helig Geist till hovrättskommissarien Lorens Bohmansson och satsar förmodligen pengarna i det hyreshus i tre våningar med hörntorn som han är på gång att uppföra på tomt 146, nuvarande kvarteret Fotangeln 4, i hörnet Södra Kaserngatan/Östra Storgatan. Det nya huset finns kvar än idag.

Ernst Fredrik och Maria Andersson gifter sig i Brisbane

Året därpå gifter sig Ernst Fredrik i Brisbane med Maria Andersson (1856-?) från Norra Strö. Maria hade också emigrerat till Australien år 1878. Paret får barnen Agda Alida (1880-1964), Maria F (1882-1883), Frank Alfred (1885-1942) och Anna Augusta (1887-?). Frank Alfred och Anna Augusta var födda i Sydney.

Frågan om Ernst Fredriks fulla sysselsättning i Australien har också gäckat oss. Han var lantarbetare en del av tiden i Brisbane, men väl hemkommen igen omnämns han ibland som f.d. styrman.

Händelser hemma i Kristianstad

Det som händer i Kristianstad under den här tiden är att Axel Fredrik går i konkurs 1881 och att Augusta Wilhelmina köper det nybyggda huset i kvarteret Fotangeln på den efterföljande exekutiva auktionen. Utifrån denna uppgift funderar vi över om det var Augusta Wilhelmina som varit den ekonomiskt starka kraften i det tidigare kraschade äktenskapet.

År 1891 dör Axel Fredrik på fattighuset i en ålder av 61 år 1 månad och 15 dagar av phthisis laryngis et pulmonum vilket skulle kunna betyda akut lungsot. År 1894 drabbas familjen av nästa dödsfall. Augusta Wilhelmina avlider den 18 juni av cancer 66 år och 24 dagar gammal troligen i sitt hem på tomt 146 dvs. i huset som Axel Fredrik lät uppföra och hon själv köpte på den exekutiva auktionen 1881.

Ernst Fredrik med familj återvänder till Kristianstad

Strax efteråt, i november 1894, kommer Ernst Fredrik med familj hem från Australien. De flyttar in hos Marias föräldrar som är torpare under Rålambsdal i Norra Strö socken och Ernst Fredrik anges vara lantbrukare, f.d. styrman.

Förmodligen blev det väldigt trångt hemma hos svärföräldrarna för redan i februari 1895 flyttar familjen på nytt, nu till Röinge nummer 11 i Stoby socken där Ernst Fredrik skrivs som lantbrukare.

Det är en orolig tid, tre månader senare flyttar familjen igen, denna gång till Kristianstad, till huset i kv. Fotangeln som Axel Fredrik lät uppföra och som nu ägdes av Augusta Wilhelminas sterbhus. Men inte heller här kan de stanna, vilket troligen berodde på att sterbhuset sålde fastigheten 1895. Fram på hösten flyttar familjen till tomt 270 vilket motsvaras av kvarteret Sappören 4. Fastigheten ägs vid denna tid av timmermannen Anders Nilsson.

Krumlindes trävaruaffär annonserar

På samtliga stadsadresser familjen bebodde under åren 1895-1896 står Ernst Fredrik skriven som handlanden, i vad vet vi inte, men i juni 1897 annonserar Ernst Fredrik hela 16 gånger i lokalpressen under en 6-veckorsperiod om ”Krumlindes trävaruaffär” som ligger vid ”Södra Kaserngatan, nära Nya Kyrkogården”. Vi gissar på att affären var nyöppnad vid detta tillfälle. Kan han ha blivit intresserad av trävarubranschen genom sin hyresvärd timmermannen?

År 1898 flyttar familjen på nytt, nu till tomt 104 vilket motsvaras av kvarteret Snapphanen 7. Här får vi en ny uppgift om Ernst Fredrik och det är att han fortfarande är brittisk undersåte vilket kan spela en viss roll längre fram i berättelsen.

Vid den här tiden, hösten 1898, har Ernst Fredrik köpt tomt 313 som låg söder om Södra Kanalen mitt emot Gamla kyrkogården, senare tiders kv. Garveriet 2. Här sätter han igång med ett eget husbygge och han låter uppföra ett trevåningars hyreshus. Huset står klart 1899 och familjen Krumlinde flyttar in. Det kan tänkas att Ernst Fredrik genom arvet efter sin mor fått ett så pass stort startkapital att han kunnat starta både sin trävarufirma och bygga hyreshuset. Men det kostade kanske mer ändå?

Flytten till Amerika, utan återvändo

Den 29 oktober år 1900 står familjen på kajen redo att lämna Sverige. I Amerika finns redan Ernst Fredriks äldre bror Alex Constantin och när Ernst Fredrik med familj går i land på Elis Island är det för att ansluta sig till brodern och hans familj. Var det bara äventyr som lockade dem att resa? Inte! Hemma i Kristianstad säljs det nybyggda huset på tomt 313 i januari 1901 av Överexekutionsämbetet! Av detta kan vi bara dra slutsatsen att familjen reste för att aldrig mer komma tillbaka, de lämnade sina ekonomiska bekymmer bakom sig.

Nu försvinner familjen ur våra händer, vi hittar inte mer i de svenska arkiven, men en öppen sökning på nätet avslöjar att Ernst Fredrik stått inför domstol år 1906 i New York. Det är oklart vad han är åtalad för eller om det över huvud taget är han som är den åtalade då artikeln är låst, men det vi kunnat läsa ger för handen att hans titel är Draughsman vilket vi tyder som att han sysslar med teknisk ritning, men han kan också ha varit kopist. De få spår vi därefter har funnit är att Maria var mantalsskriven i Brooklyn, New York, åren 1900-1910 och att Ernst Fredrik ska ha dött i Tulsa, Oklahoma. En sida på My Heritage utan källhänvisning anger att detta skulle skett år 1913.

Sitter Ernst Fredrik fängslad i Australien?

Men så dyker det upp ett foto på en fånge när vi fortsätter googla. Det var ett album ”of identification photographs of enemy aliens (Civilian and Prisoner of war) interned at Liverpool Camp NSW, during World War 1.” med tillhörande register som National Archives of Australia lagt ut. Och vi blev förstås genast nyfikna på varför vi fick träff på detta när vi sökte Krumlinde. Ännu mer förvånade blev vi när namnet Ernst Krumlinde dök upp som nummer 280 i registret över fångarna. Vi öppnade bilden.

Om denna man är ”vår” äventyrare Ernst Fredrik Krumlinde, född i Kristianstad 1858, så skulle han vid tiden för bilden vara omkring 57 år gammal. Och det kan nog stämma med bilden. Det framgick av texten att albumet täcker åren 1915-1921. Vad gjorde i så fall Ernst Fredrik i Australien 1915 när vår senaste uppgift gav för handen att han dött i Tulsa, Oklahoma två år tidigare? Kan det vara så att han återigen gett sig av ganska brådstörtat och när han inte dök upp i Tulsa, Oklahoma, på lång tid, dödförklarades där? De frågorna har vi inte fått svar på. Än.

Vi hittar platsen för Krumlindes trävaruhandel

Men hur var det nu med trävarufabriken, var låg den egentligen? I annonserna hade Ernst Fredrik angivit ”På Södra Kaserngatan, nära Nya kyrkogården”. Vi förstorade upp bilden på trävaruaffären så mycket vi kunde och så sökte vi fram en karta över det förmodade området från slutet av 1800-talet.

Vi jämförde byggnader på bilden med stadskartan 1897/1901 och letade efter gatunamn och kvarter. Vi tog hjälp av Björn Rosenbergs bok ”Gamla Kristianstad och Åhus” samt Plym Forshells skrift ”Kristianstads lasarett 200 år”. Bit för bit kunde vi identifiera husen och kvarteren.

Tillslut kunde vi dra slutsatsen att Ernst Fredrik Krumlindes Trävaruaffär en gång i tiden låg mitt i Södra Kaserngatan strax utanför tomt 142 på mark tillhörig staden. Alltså på från staden arrenderad mark.

Ett äldre porträtt av en man som har en skylt med siffror över bröstet. Påminner om ett förbrytarfoto.

Ernst Fredrik Krumlinde

Översiktsbild över en brädgård.

Krumlindes trävaruhandel

En karta över Kristianstad, med en röd ring.

Trolig placering över Krumlindes trävaruhandel. Motsvarar idag Södra Kaserngatan 14.

Artikelförfattare

Kerstin Ingelmark

Research

Björn Rosenberg