Skate 2019

SKATE 2019 är en vandringsutställning om skateboardkultur, producerad av Regionmuseet Kristianstad i samarbete med unga skateboardåkare.

I utställningen visas personliga berättelser av ungdomar och unga vuxna från Bryggeriets Gymnasium och lokala skateföreningar runtom i Sverige. Med kameror och skateboards gestaltar de sin vardag och sina upplevelser. Ljud, film, foto och text – ögonblick från en subkultur i ständig rörelse.

Utställningen är mobil och besöker offentliga platser i åtta olika städer i Sverige, med premiär i maj 2019.

Hela utställningen ryms i två containrar och innehåller digitala skärmar, projektorer, trycksaker, skateobjekt och en liten bio.

Med utställningen vill Regionmuseet uppmärksamma en väletablerad och omdiskuterad subkultur som tar plats i stadsrummet och ger liv åt offentliga platser. Målet är att skapa en bred bild av ung skateboardkultur i Sverige idag och låta fler människor ta del av den.

För formgivning och produktion står Nils Lilja i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Programpunkter i Kristianstad

Turnéplan

Kristianstad (Hästtorget) 24/5 – 2/6
Umeå (Rådhustorget) 6/6 – 11/6
Falköping (Kötttorget) 13/6 – 18/6
Leksand (Torget) 4/7 – 9/7
Stockholm (Odenplan) 11/7 – 16/7
Karlstad (Inre Hamn) 18/7 – 23/7
Göteborg (Esperantoplatsen) 1/8 – 5/8
Malmö (Folkets park) 14/8 – 18/8
Kristianstad 23/8 - ?

24 maj 2019

–02 juni 2019

Hästtorget

Fri entré

Finansiär

Logotyp för Allmänna arvsfonden.

Projektdeltagare

Logotyp för Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Till vänster en pil som pekar 
neråt mot ett streck. Bredvid till höger texten Regionmuseet 
Kristianstad. Under står det Landsantikvarien i Skåne.
Logotyp för Bryggeriets gymnasium i Malmö.
Logotyp för Blekinge tekniska högskola.