Fira demokratin!

Utställningen "Fira demokratin!" är en vandringsutställning från Sveriges riksdag som turnerar på museer i landet under jubileumsperioden.

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Nu uppmärksammar riksdagen demokratins genombrott i vårt land genom ett fyra år långt demokratijubileum.

Fira demokratin är en utställning som visas på muséer runt om i landet under 2019–2021. Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En berättelse där gräsrötter och politiker varit viktiga aktörer som format vår demokrati.

Bildcredit

Per Landfors – Västerbottenskuriren

Programpunkter kring utställningen

22 september 2019

–17 november 2019

Regionmuseet

Fri entré

Ordmärke med Riksdagens logotyp till vänster och texten Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år till vänster.

Webbplats

firademokratin.riksdagen.selänk till annan webbplats finns en interaktiv tidslinje, fördjupningsmaterial, quiz, filmer, bilder med mera.

På sidan finns även lärarhandledning för de skolklasser som besöker utställningen.