Familiar shadows – Anna Bjerger

Anna Bjergers konst utgår från fotografiska förlagor hittade i gamla böcker och tidningar. Urvalet består ofta av vardagliga och triviala motiv där kompositionen har en slumpmässig prägel. Under processen uppstår något obestämt i mötet mellan motivet och den måleriska tekniken.

Genom ett intuitivt sökande undviker hon tematik i bilderna och öppnar upp för oförutsedda element att träda in. De fångade ögonblicken är fyllda av minnen, melankoli, mystik men också igenkännbarhet.

Det är ett fritt förhållningsätt där tolkningen av motivet är en del av processen i det konstnärliga arbetet. Genom processen kan hon utveckla idéer samt sammanfoga de fragment som genomsyrar arbetet. Måleriet tillåter henne att fysiskt utforska komponenterna som bildar motivet och att med penseldrag och färg beskriva olika element. Samtidigt lyfts detaljer fram som hon anser värdefulla i varje komposition.

De målningar och objekt som visas är ett urval från de senaste två årens produktion. Utställningens titel är hämtad från en större installation Familiar shadows. produktion. Utställningens titel är hämtad från en större installation Familiar shadows. Här har Anna Bjerger målat över reproduktioner, målningar och fotografier, vilket ger dem en ny skepnad och ett helt nytt liv. I utställningen ingår även ett antal stolar som blivit underlag för nya målningar.

Om konstnären

Anna Bjerger är född 1973 i Skallsjö, utbildad i London på St Martin´s och Royal College of Art, och har sedan sin examen 2001 haft har en internationell karriär. Hon deltog i utställningen Illumination på Loiusiana 2016 och är aktuell med illustrationer i Karl Ove Knausgårds senaste bok Om våren. Idag är hon bosatt utanför Älmhult.

Utställningen i pressen

(artiklarna kan vara bakom betalvägg)

Kristianstadsbladets recensionlänk till annan webbplats

Tack till

David Risley Gallery www.davidrisleygallery.comlänk till annan webbplats

Galleri Magnus Karlsson www.gallerimagnuskarlsson.comlänk till annan webbplats

11 mars 2017

07 maj 2017

Konsthallen

Fri entré