Studielådor

Två av våra , utklädda, pedagoger mitt uppe i ett skådespel för en skolklass. Scenen utspelar sig i Heliga Trefaldighetskyrkan. Skolklassen syns inte.

Om du och din klass har svårt att ta sig till oss i Kristianstad har vi tagit fram studielådor med olika teman med tillhörande lärarhandledning så att ni kan utforska olika områden tillsammans.

I lådorna finns olika föremål att ta och känna på och ibland bilder och ljudband. Var du än bor i Skåne, kan du låna de lådor som bokas direkt från museet. Övriga studielådor kan lånas av skolor inom AV Medias i Hässleholm upptagningsområde.

Studielådor via Regionmuseet

 • Jul i kub
 • Ullkorgen
 • Linlådan
 • Papperslådan,
 • Uppstoppade djur och fåglar
 • Geologilådan
 • Konstlådor

Studielådor via AV media

 • Lungo Drom – den långa resan. Om romer och resande.
 • Stenålderslådan
 • Bronsålderslådan
 • Järnålderslådan
 • Medeltidslådan
 • 1600-talet med snapphanarna
 • Barn på landet för 100 år sedan
 • Barn i staden för 100 år sedan
 • Julsäcken
 • Påskkorgen
 • Papperslådan
 • Konstlådor

Boka studielådor

För bokningar av studielådor kontakta: