Vi&Dom

Montrar i en utställning.

Någon begår ett brott mot en eller flera personer bara för att de tillhör en viss grupp. Hat, rädsla eller fördomar ligger bakom. Sådana brott kallas hatbrott.

Hatbrott är ett allvarligt brott, just för att det bottnar i fördomar och attityder som tvingar andra att leva i otrygghet och ohälsa. Hatbrott påverkar hela vårt samhälle och våra möjligheter att leva tillsammans.

Vi kommer att arbeta med Vi & Dom både ur ett historiskt perspektiv och för framtiden. I dialog med eleverna, och med utgång från utställningens texter och bilder, kommer vi att diskutera rätt och fel, mänskliga värden, normer och rädslor.

Studiematerial och lärarhandledning kan laddas ner på http://www.polismuseet.se/Skola/Pedagogiskt-material/Skolmaterial/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utställningen är producerad av Polismuseet i Stockholm.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Bokning

Programmet bokas via telefon
044-13 52 56, Tis–fre kl 8–11 eller via bokning@regionmuseet.se

Datum

6/3 – 5/5

Tid

90 minuter.

Antal

Max 25 elever/klass

Årskurs

Högstadiet och gymnasiet