Upptäck museet och konsthallen!

Vi gör som Pippi…men istället för sakletare blir vi konstletare. Vi förvandlar oss till konstdektiver med magisk fantasi och löser konst-iga bilder.

Regionmuseet Kristianstad och konsthallen bjuder in alla förskoleklasser för att väcka intresset för bilder. Vi kommer att se den konst som för tillfället finns i huset. I konstens värld kan allting hända, vi kan hitta infallsvinklar som passar vilket ämne som helst. Vi kan använda konsten för att få förståelse för vår omvärld. Bildspråket är ett viktigt hjälpmedel för att kunna orientera sig i tillvaron. Genom bilderna brottas vi med verkligheten. Människan målar för att det ger mening åt livet. Vi försöker bringa ordning på intryck, ge form åt uttryck och upptäcka skillnader och nyanser. Alla elever behöver tillfällen att bearbeta det som vi försöker lära dem med alla sina sinnen. Språk är också ljud, rörelse och bild. Vi samtalar, betraktar, lyssnar, undersöker, härmar, mimar., dramatiserar, rör och berör. Vi skapar också något utifrån inspirationen vi fått i utställningen.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Ur läroplanen

I läroplanens, LGR 11, övergripande mål står: ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

Bokning

Programmet bokas via telefon
044-13 52 56, Tis–fre kl 8–11.45.

Datum

Hela läsåret

Tid

90 min, visning och workshop
Ta gärna med en frukt eller fika till pausen!

Årskurs

Från 3 år till och med årskurs 3.