Man and Biosphere – Kulturnyckeln

Vad händer när våren tystnar, vattnet stiger och jorden sjunker? Vilken relation har vi till naturen och vilka avtryck lämnar vi efter oss? Hur förstår vi sambanden mellan människan och hennes omgivning, om relationen till naturen och de avtryck vi lämnar efter oss.

I projektet Man and Biosphere möts konst och vetenskap för att undersöka Vattenriket i Kristianstad som är utsett till ett Biosfärområde av Unesco, ett modellområde för hållbar utveckling. Sveriges lägsta markpunkt ligger i Kristianstad, ‐2,41 meter under havsytan. Områdets naturvärden är beroende av vattennivån - en balans som lätt kan tippa över i förhållande till klimatförändringar och havsnivåstigning. Det är denna komplexitet projektet behandlar.

Utställningen är inte klar men den kommer nog att på olika sätt berätta om hur en klimatförändrad värld kommer att se ut och hur det är att leva i den.

Vi samtalar om det vi ser och upplever, sen skapar vi av hjärtans lust.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Ur läroplanen

I läroplanens, LGR 11, övergripande mål står: ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

Bokning

Programmet bokas via telefon
044-13 52 56, Tis–fre kl 8–11.45.

Datum

13/10 2018 – 27/1 2019

Tid

90 min, visning och workshop
Ta gärna med en frukt eller fika till pausen!

Antal

Max 25 elever/klass

Årskurs

Årskurs 5 – Kulturnyckeln

Logotyp för Kulturnyckeln. Till vänster en nyckel och till höger texten Kulturnyckeln i två rader. Unders står det Kristianstads kommun.