Konst och välmående

Under höstterminen ställer konsthallen ut utställningen Wellness som innehåller flera olika konstformer. Eleverna kommer få uppleva måleri, videokonst och skulptur i en interaktiv utställning med fokus på kroppen, välmående och vår identitet - både som individ och grupp.

I höstens utställning vidgar konsthallen perspektivet hur fysiskt och psykiskt välmående kan se ut och har som mål att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna tankar och idéer angående välmående.
Med utgångspunkt i utställningen avslutar vi visningen med att skapa tillsammans i ateljén. Vårt kreativa skapande får flöda men våra reflektioner står i centrum snarare än resultatet. I ateljén fokuserar vi på konst som ett verktyg för varierat och lustfyllt lärande.

Plats

Regionmuseet Kristianstad/Kristianstads konsthall

Bokning

Programmet bokas enklast via vårt bokningsformulär eller via telefon
044-13 52 56, tis–fre kl 8–11.

Datum

3 okt – 28 feb 2021

Tid

Cirka 1,5 timme. Tid för en kort rast med medhavd (liten) fika ingår.

Antal

  • Förskolan (från 4 år) samt förskoleklass, max 15 elever/klass
  • Åk 1-9, gymnasier, särskolan och SFI, max 25 elever/klass

Årskurs

Alla årskurser