Lärarfortbildningar

Barn upptäcker utställningen Tidernas Skåne.

För oss är det viktigt att vi kan hjälpa er lärare med verktyg för att bedriva kvalitativ utbildning inom de område som vi är experter inom. Därför erbjuder vi både handledningar som komplement och förberedelser till en del av våra program, men vi anordnar även fortbildningar inom våra specialområden.

Här hittar du information om fortbildningar och handledningar som riktar sig till er lärare, eller annan personal som arbetar med undervisning.

Fortbildningar

Regionmuseets lärarfortbildningar är gratis för alla skolor i Skåne. Ni kan komma till museet, eller så kan vi komma till er, mot reseersättning. Hur lång tid bestämmer vi tillsammans - heldag, halvdag eller bara någon timme.

Se och samtala om konst

Vi börjar i Konsthallen med att se, förstå och uppleva den konst som för tillfället finns där. I konstens värld kan allting hända, vi kan hitta infallsvinklar som passar vilket ämne som helst. Vi kan använda konsten för att få förståelse för vår omvärld. Vi samtalar, betraktar, lyssnar och undersöker. Vi går också till ateljén och skapar något utifrån inspirationen vi fått i utställningen.

Kontakta Åsa Forsberg för mer information.

Färgfest

Vi börjar dagen med en färgfest för att sätta igång modet och fantasin. Vi talar om lusten att skapa och gör olika färgövningar, som har en frigörande effekt. Våga prova allt! Mod är grunden till allt skapande. Vi ska kladda, gegga, slabba, klibba, smeta, känna, lukta, titta, smaka, hälla ut, sprida, blåsa, gnugga, rulla och mycket mer.

Hel- eller halvdag.

Kontakta Åsa Forsberg för mer information.

Inspirationsdag i bild

Bildspråket är ett viktigt hjälpmedel för att kunna orientera sig i tillvaron. Genom bilderna brottas vi med verkligheten. Människan målar för att det ger mening åt livet. Vi försöker bringa ordning på intryck, ge form åt uttryck och upptäcka skillnader och nyanser. Alla elever behöver tillfällen att bearbeta det som vi försöker lära dem med alla sina sinnen. Språk är också ljud, rörelse och bild. Vi gör olika övningar där vi betraktar, lyssnar, undersöker, härmar, mimar, dramatiserar, rör och berör.

Hel- eller halvdag.

Kontakta Åsa Forsberg för mer information.

Forntiden – arkeologi som vetenskap

Vi fortsätter att erbjuda vår mycket uppskattade dag i arkeologins tecken. Vi lyfter fram arkeologi som vetenskap och tar fasta på möjligheterna, och begränsningarna, till tolkning av vår förhistoria. Vi tar en titt på bilden av arkeologen, fördomar och fakta. Och naturligtvis dyker vi bland fynd, lämningarn, grävningar och berättelser kring er skola. Olika praktiska övningar, och redovisningarna av dem, lockar till eftertanke och många skratt.

Ni kan välja mellan heldag eller halvdag. Heldagen innehåller en utfärd till spännande platser i skolans närhet.

Kontakta Helén Lilja för mer information.

Skräddarsydda Lärarfortbildningar

Vi skräddarsyr lärarfortbildningsdagar. Kontakta oss för att diskutera olika teman. Det kan vara teman som:

Medeltid – 1600-tal – Torparliv – Folktro – Skånska byggnader – Spår i landskapet – Blommor – Mat – Landskap – Porträtt i konsten – Landart

Eller något annat – kom gärna med egna förslag!

Våra pedagoger

Åsa Forsberg
Konst
044-13 56 59, asa.forsberg@regionmuseet.se

Helen Lilja
Arkeologi och uppsökande verksamhet
044-13 61 86 , helen.lilja@regionmuseet.se

Malin Liedberg
Kulturhistoria
044-13 57 28, malin.liedberg@regionmuseet.se

Kontakt och bokning

Telefon gruppbokningar:
044-13 52 56 (tisd-fred kl 8.00–11.45)

Vi har öppet för skolklasser tisdag-fredag, och för er som behöver en plats att samlas och sitta ner en stund, kanske för att äta en medhavd matsäck, finns vårt samlingsrum "Stallet" som du bokar i förväg.

Du kan även boka ett besök på egen hand, utan någon av våra pedagoger.

E-post:
pedagogik@regionmuseet.se