Rapporter 2010

Rapporter publicerade 2010. Filerna är i PDF-format och öppnas i ny flik.

2. Villa Petterssons trädgård

Antikvarisk kontroll av en trädgårdsrestaurering.PDF (pdf, 783 kB)

3. Marsvinsholms slott

Antikvarisk kontroll vid renovering av balustrader.PDF (pdf, 1.1 MB)

5. Glimmebodagården

Antikvarisk kontroll av arbete med taktäckning.PDF (pdf, 285.5 kB)

8. Odyssé längs Skånes kuster

Kust och Historia i Skåne.PDF (pdf, 2 MB)

11. Kristianstads station

Antikvarisk förundersökning av Kristianstad station.PDF (pdf, 1.3 MB)

12. Allhelgonakyrkan i Lund

Antikvarisk medverkan vid utvändig restaurering etapp I.PDF (pdf, 1.6 MB)

13. Hotade arter och byggnader

Projektrapport – tips och råd vid byggnadsvård PDF (pdf, 929.3 kB)

19. Tullstorpsåprojektet

Kulturhistorisk analysPDF (pdf, 1.1 MB)

21. Örtofta slott vid Bråån

Kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt.PDF (pdf, 2 MB)

22. Öveds klosters alléer

Projektrapport samtliga alléer vid Öveds kloster.PDF (pdf, 3.5 MB)

23. Sporrakulla gård

Antikvarisk medverkan vid tak- och timmerarbeten 2010.PDF (pdf, 251.3 kB)

24. Gamla begravningsplatsen i Kristianstad

Dokumentation av Gamla begravningsplatsen i Kristianstad.PDF (pdf, 805.2 kB)

25. Tomelilla Byagård

Antikvarisk medverkan vid takarbeten 2010.PDF (pdf, 317.7 kB)

26. Tomelilla Byagård

Antikvarisk medverkan vid fasadarbeten 2010.PDF (pdf, 224.4 kB)

27. Silversmedjan – Kv Vapenbrodern 8, Kristianstad

Antikvarisk kontroll vid takrenovering.PDF (pdf, 566.2 kB)

28. Fjälastorps småskola

Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad.PDF (pdf, 462.5 kB)

29. Bälteberga Korsvirkeshuset

Antikvarisk kontroll vid utvändig renoveringPDF (pdf, 928.5 kB)

30. Ilstorps kyrka

Antikvarisk kontroll vid fönsterarbeten.PDF (pdf, 233.6 kB)

31. Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad

Antikvarisk medverkan vid tillbyggnad och invändig ombyggnad.PDF (pdf, 276.4 kB)

32. Norra Mellby kyrka

Antikvarisk medverkan vid renovering av vapenhusets tak.PDF (pdf, 268.8 kB)

35. Östra Karup kyrkogård

Dokumentation av Östra Karup kyrkogård.PDF (pdf, 753.4 kB)

36. Blåherre mölla

Byggnadsminnesutredning.PDF (pdf, 1.3 MB)

37. Mejeriet Skarhults gods

Antikvarisk medverkan vid takrenovering på mejeriet.PDF (pdf, 1.1 MB)

38. Saltkokningshuset, Karlskrona

Antikvarisk medverkan vid utvändig ommålning.PDF (pdf, 264.4 kB)

42. Ballingstorps trädgårdar

Dokumentation av Ballingstorps trädgårdar.PDF (pdf, 1.3 MB)

44. Bondrumsgården

Antikvarisk medverkan vid renoveringar gjorda 2010.PDF (pdf, 468.9 kB)

46. Ekestad folketspark

Antikvarisk medverkan vid källarrenovering.PDF (pdf, 416.7 kB)

48. Scan i Ängelholm

Byggnadsdokumentation av slakteriet.PDF (pdf, 1009.8 kB)

50. Johannishus slott

Antikvarisk medverkan vid utvändig renovering.PDF (pdf, 268.5 kB)

53. Baptistkapellet i Oppmanna

Antikvarisk medverkan vid timmerarbeten på pastorsbostaden.PDF (pdf, 632.6 kB)

55. Ryttmästarebostället

Antikvarisk medverkan vid uppförande av flygelbyggnad.PDF (pdf, 366.9 kB)

57. Fjärestads kyrka

Antikvarisk medverkan vid renovering av tornet.PDF (pdf, 264.3 kB)

58. Brösarps station

Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak.PDF (pdf, 213.7 kB)

67. Skromberga skyltprogram – att sätta in ett byggnadsminne i sitt sammanhang

Projektrapport för Skromberga skyltprogram.PDF (pdf, 2 MB)

68. Det skånska gruvbältet 1 – ett kopplat grepp om gruvnäring och keramisk industri

Projektrapport för förstudie om det skånska gruvbältet.PDF (pdf, 1.9 MB)

72. Hovdala slott

Byggnadsarkeologisk undersökning av porttornet.PDF (pdf, 654.8 kB)

73. Reslövs kyrka

Antikvarisk kontroll vid renovering av tornspiran.PDF (pdf, 434.8 kB)

Rapporter från andra år

Rapporter från tidigare år finns vid förfrågan till arkiv@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se