Rapporter

Ett gult flerfamiljshus i  trev åningar med ljusbrunt tak.

Under 2018 har vi hitintills publicerat dessa rapporter. Rapporterna öppnas i nya flikar.

2. Billeberga kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Billeberga kyrkogård.PDF (pdf, 7.5 MB)

3. Tirup kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Tirup kyrkogård.PDF (pdf, 4.3 MB)

5. Konsul Perssons villa

Antikvarisk medverkan vid invändig renovering.PDF (pdf, 12.4 MB)

6. Grevie kyrkogård

Vård-och underhållsplan för Grevie kyrkogård.PDF (pdf, 8.3 MB)

7. Förslövs kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Förslövs kyrkogård.PDF (pdf, 6.3 MB)

8. Ignaberga gamla kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Ingaberga gamla kyrkogård.PDF (pdf, 5.6 MB)

9. Ignaberga nya kyrkogård

Vård- och underhållsplan för Ingaberga nya kyrkogård.PDF (pdf, 4.6 MB)

11. Bergengrenska trädgården

Antikvarisk medverkan vid utvecklings- och upprustningsåtgärder.PDF (pdf, 3.9 MB)

13. Ballingstorpsgården

19. Burlövs prästgård

Antikvarisk medverkan vid byte av port och dörrar.PDF (pdf, 1.7 MB)

31. Köpmannen 4, Hässleholm – "TELE"

Antikvarisk förundersökning av gamla Televerket.PDF (pdf, 2 MB)

39. Begravnings- och krematoriekapell i Lunds stift

47. Lokstallar och vattentorn – Kristianstad

Antikvarisk förundersökning av Lokstallet 4:1.PDF (pdf, 3.3 MB)

48. Kyrkogården i Hörröd

Antikvarisk medverkan vid omläggning av kyrkogårdsmur.PDF (pdf, 2.9 MB)

52. Vikingsbergs villa

Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering.PDF (pdf, 1.8 MB)

Rapporter från andra år

Rapporter från tidigare år finns vid förfrågan till arkiv@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se