Rapporter

Interiörbild från Gustav Adolfskyrkan i Helsingborg.

Under 2019 har vi hitintills publicerat dessa rapporter. Rapporterna öppnas i nya flikar och är i PDF-format.

8. Gustav Adolfs kyrka – Helsingborg

Antikvarisk medverkan invändig renovering och ny solskyddstextil.PDF (pdf, 4.2 MB)

14. Banckska villan

Vård- och underhållsplan för Banckska villan.PDF (pdf, 5.6 MB)

32. Källs Nöbbelövs prästgård

Kunskapsunderlag för byggnadsminnet Källs Nöbbelövs prästgård.PDF (pdf, 8.7 MB)

37. Tomelilla byagård

Antikvarisk medverkan vid takarbete.PDF (pdf, 1.2 MB)

44. Tjänstemannavillorna i Nymölla

Dokumentation 2017-2019.PDF (pdf, 3.4 MB)

Rapporter från andra år

Rapporter från tidigare år finns vid förfrågan till arkiv@regionmuseet.se eller info@regionmuseet.se