Craft Go!

Craft Go är ett skandinaviskt projekt där Regionmuseet i Skåne är Lead Partner. Projektet delfinansieras av Europeiska Utvecklingsfondens program Interreg Öresund – Kattegatt – Skagerrak.

Projektets syfte är att öka antalet sysselsättningar i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag med målet att öka tillväxten hos mikroföretag inom traditionshantverk och formgivning, samt att bidra till bättre förutsättningar för nyetablering i sektorn. Fokus är hantverkssektorn då det finns en tydlig uppåtgående trend hos allmänhet, företag och andra näringar att i större omfattning efterfråga och konsumera mer hållbara upplevelser och produkter av hög kvalitet med kulturhistorisk och lokal förankring (förprojekt 2019). Därför är projektets övergripande mål att öka hantverkarnas kunskaper när det kommer till företagsutveckling,produktutveckling och marknadsföring vilket möjliggörs i 3 delmål:

  1. Företagsutveckling och innovation: Med partners som Krinova Incubator & Science Park, Development Centre UMT och Norges Vel finns spetskompetens på näringsliv, affärsutveckling och innovation.
  2. Produktutveckling genom kulturarv och tradition: Med Regionmuseets samlingar kan hantverkare utveckla produkter och varumärken genom att koppla företaget till kulturhistoria och traditionellt hantverk. Kulturarvet kan ge historia kring företaget (storytelling) alt. koppla verksamheten till en specifikplats eller ta upp produktionen av äldre design. Museerna är även mötesplatser och arenor för exponering av företagens verksamheter, produkter och tjänster.
  3. Metodutveckling för effektiv och strukturerad företagsutveckling inom KKN-sektorn: Genom att tillämpa och vidareutveckla det tidigare konceptet Economuseé Artisans at Work ® tillsammans med CraftGrowth (förprojekt 2019), hjälper Craft Go hantverkare att bli attraktiva och hållbara besöksmål.

Mer information

Mer praktisk information och om hur du anmäler dig finns på craftgo.eulänk till annan webbplats

Karin Haglund, projektledare
karin.haglund@regionmuseet.se

Finansiär

Logotyp för Interreg.

Projektdeltagare

Logotyp för Regionmuseet i Skåne
Logotyp för Krinova Incubator & Science Park.
Logotyp för LDC
Logotyp för Norges vel.