Landsantikvarien i Skåne

Landsantikvarien i Skåne är en resurs och ett kunskapscentrum som bedriver en bred kulturhistorisk verksamhet i Skåne. Vårt ansvar är att belysa Skånes historia, kulturarv och kulturmiljöer på ett allsidigt sätt. Vi sprider kunskap och ger kulturella upplevelser genom att vara rörliga, uppsökande, tillgängliga och serviceinriktade.

Regionmuseet Kristianstad är ett av tre museer i länet med regionalt uppdrag och vi har ansvar för länets kulturmiljövård. Vi samarbetar med länsstyrelsen, kommuner, skolor, lokala museer och hembygdsrörelser, föreningar och privatpersoner. Dessutom förnyar vi ständigt museets samlingar genom insamling, lokalhistorisk dokumentation och vård.

Vår pedagogik, våra utställningar och vår programverksamhet skildrar även andra regioners och länders historiska arv. Därför stärker vi den lokala självkänslan samtidigt som vi tar ett ansvar för att bevara Skånes del av global historia och kulturarv.

Vid frågor

Byggnadsvård

Till exempel om vilken färg du ska använda eller hur du ska renovera. Läs mer på vår sida om byggnadsvård eller maila byggnadsvard@regionmuseet.se

Arkeologi

Har du hittat något spännande föremål eller har du frågor om arkeologi? Kolla in vår sida om arkeologi eller maila arkeologi@regionmuseet.se

Kulturlandskap

Vill du veta mer om vårt kulturlandskap. se vår sida för kulturlandskap eller maila till kulturlandskap@regionmuseet.se