Kurser och utbildningar

Vill du lära dig att ta hand om gamla hus och byggnader? Älskar du det skånska landskapet med dess växter och djur? Då är du är varmt välkommen på kurs i Regionmuseet Kristianstads regi.

En dag tillsammans med oss ger dig nya kunskaper och inspiration att komma igång med det där som du gått och tänkt på så länge. Ofta genomförs kurserna utomhus i det vackra skånska landskapet.

Våra kurser i landsbygdsprogrammets regi är för det mesta kostnadsfria för er med lantbruksanknytning och många gånger även för landsbygdsbor. I de fall det krävs lantbruksanknytning för att delta kostnadsfritt, anges detta under aktuell kurs i programmet.

Kurser våren 2019

Modern ängsskötsel

Har du en äng eller ett område med rara växter som du skulle vilja ta hand om på ett enklare sätt än med lie? Då kan vår kurs om modern ängsskötsel vara något för dig! Den genomförs under en eftermiddag under juni månad 2020. En expert berättar och lär ut hur det fungerar att slå en äng med motorredskap. Kursen hålls i fält under en eftermiddag, hemma hos någon av kursdeltagarna alternativt på annan lämplig plats. Både teori och praktiska moment ingår då du kan testa redskapet. Vi pratar såklart även om ängens växter och djur.

Kontakt: Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Lär dig att restaurera dina gamla fönster

Har du funderat på att laga dina äldre fönster men inte vetat i vilken ände du ska börja? Anmäl dig till museets kurs om fönster, som genomförs under en heldag våren 2020! Dagen inleds med en kortfattad historiks genomgång som tar upp saker som vilken typ av virke som har använts och som bör användas, liksom hur smides- och järndetaljer är utformade och hur de underhålls. Deltagarna får även lära sig om olika typer av glas och hur man gör för att glasa ur ett fönster. Vi pratar även om de traditionella typer av färg och olja som använts traditionellt. Sedan blir det praktiskt arbete då alla får lära sig att plugga skruvhål, montera beslag, skära glas, stifta och kitta glasrutor samt att grundmåla på bästa sätt.

Kontakt: Emelie Petersson, emelie.petersson@regionmuseet.se

Kalkbruk och murning – Inställd

Det här är en kurs för dig som vill känna på arbete med kalkbruk och murning. Kursen genomförs under en heldag, i april-juni 2020. Vi startar dagen med en teoretisk genomgång av kalkbrukets egenskaper, användning etc. Sedan fortsätter vi utomhus med praktiskt arbete där deltagarna får prova på blandning av bruk, murning samt putsning vid olika stationer. Upplägget anknyter i hög grad till kursdeltagarnas egna frågeställningar och erfarenheter.

Kontakt: Kerstin Börjesson, kerstin.borjesson@regionmuseet.se

Beskärning av äldre fruktträd

Museet välkomnar dig som har ett intresse för fruktträd med en anmälan till denna kurs. Den hålls i fält under en eftermiddag i mars-april 2020, hemma hos någon av kursdeltagarna eller på annan lämplig plats. Som fruktträdsägare är det bra att känna till en del om beskärning eftersom den bland annat påverkar fruktbildningen. En kunnig ledare visar verktyg och tillvägagångssätt vid beskärning. Som deltagare får du själva prova på olika moment

Kontakt: Emelie Petersson, emelie.petersson@regionmuseet.se

Ympning av äldre fruktsorter

Ännu en kurs för dig som har egna fruktträd eller planerar att skaffa några! Här är det ympning som gås igenom och kursledaren visar lämpliga redskap, material och tillvägagångssätt. Deltagarna får veta hur och när tar man lämpligt ymp-ris och vilka sorter som är typiska för Skåne. Därefter kan alla praktisera ympning på ett par olika grundstammar. Kursen hålls i fält under en eftermiddag i mars-april 2020.

Kontakt: Emelie Petersson, emelie.petersson@regionmuseet.se

Mer om utbildningarna

Hör gärna av dig om du har några frågor om våra kurser eller utbildningar.

kulturlandskap@regionmuseet.se

Anmälan till kurserna

Anmäl dig till kurserna via respektive kontaktperson.

Finansiärer

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Tvådelad bild. Överst logotyp för Länsstyrelsen Skåne. Under det EU-flaggan följt av texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.